Integritetspolitik

Saksø Consulting AB bedriver webbplatsen
Namn: Saksø Consulting AB
Adress: Koriandervägen 7, 29641 Åhus
Tel: +46 708-659294
e-postadress: 
Organisationsnummer: 559398-0963
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559398096301

Vi værner om dine personoplysninger og gør derfor meget ud af at beskytte din integritet. I denne integritetspolitik beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne politik beskriver også, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af dem.

De personoplysninger om dig, som vi indsamler og behandler, kan komme fra vores website mortensakso.se, e-mail, sms og andre elektroniske meddelelser. 

Oplysningerne kan også blive indsamlet fra vores profilsider på Facebook, Instagram, LinkedIn og X (Twitter).

HVEM ER DATAANSVARLIG?

Saksø Consulting AB, Koriandervägen 7, 296 41 Åhus, , +46 (0) 708-65 92 94.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Generelt

Vi indsamler personoplysninger såsom navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer samt eventuelle oplysninger om dig eller andre personer, som du udleverer til os via websitets kontaktformular eller via e-mail. I visse tilfælde behandler vi også dine betalingsoplysninger.

Feedback

Vi kan også behandle oplysninger om dine erfaringer med vores produkter og tjenester, som du frivilligt udleverer til os via sociale medieplatforme.

Information på sociale medieplatforme

Vi kan behandle information, som du deler på sociale medieplatforme, eller information, som indgår i din profil på et socialt netværk, som tilhører tredjepart (fx Facebook), og som du giver netværket lov til at dele med os. Dette inkluderer grundlæggende kontooplysninger (navn, e-mailadresse, køn, fødselsdag, bopælssted, profilbillede, brugernavn, venneliste og lignende) samt yderligere informationer eller aktiviteter, som du giver det sociale netværk lov til at dele.

Tekniske oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger om teknisk udstyr, som du bruger til at få forbindelse til vores website med, såsom IP-adressen til din computer eller enhed, type operativsystem samt browsertype og -version. Hvis du får forbindelse til vores website via en smartphone eller en anden mobilenhed, kan vi også indsamle oplysninger om telefonens unikke ID, annoncerings-ID, geografisk placering og lignende data. Disse oplysninger indsamles automatisk ved hjælp af cookies.

Oplysninger om brug af website

Når du besøger eller interagerer med vores website, bruger vi automatisk indsamlingsteknik til at indsamle visse oplysninger om dine aktiviteter. Dette omfatter information om, hvilket indhold du kigger på og hvor længe samt lignende informationer og statistik om dine besøg, fx hvor længe du er på websitet. Disse oplysninger indsamles automatisk ved hjælp af cookies afhængigt af din godkendelse af cookies.

TIL HVILKE FORMÅL OG PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG SKER INDSAMLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER?

Herunder kan du se, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, og på hvilket retsgrundlag det sker, medmindre andet udtrykkeligt angives i forbindelse med indsamlingen af dine personoplysninger.

Interessehenvendelser og anden kommunikation

Dine kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og mobiltelefonnummer, som du selv angiver, kan anvendes til at svare på dine henvendelser via websitets kontaktformular eller via e-mail, bekræfte bookinger, sende pressemateriale samt til øvrig markedsføring.

Retsgrundlag: Legitim interesse i henhold til artikel 6.1 f) i GDPR i at kunne kommunikere med dig via e-mail samt i at opfylde aftaler i henhold til artikel 6.1 b) i GDPR.

Dine personoplysninger opbevares, så længe de er nødvendige for, at vi kan kommunikere med dig, eller indtil din henvendelse er besvaret fuldt ud.

Aftaleopfyldelse

Vi bruger dine personoplysninger, fx kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, til at håndtere dine bookinger.

Retsgrundlag: Henholdsvis opfyldelse af aftaler, hvor du som fysisk person er aftalepart i henhold til artikel 6.1 b) i GDPR samt legitim interesse i at indgå en aftale med din organisation, hvis du kontakter os i egenskab af talsperson/repræsentant/kontaktperson i henhold til (artikel 6.1 f) i GDPR).

Dine personoplysninger opbevares, så længe de er nødvendige for aftaleforholdet. Hvis der forekommer personoplysninger i regnskabsoplysninger, bliver de i overensstemmelse med den svenske regnskabslovgivning opbevaret i minimum syv år efter det kalenderår, hvor regnskabsåret blev afsluttet.

Behandling af vores profilsider på sociale medieplatforme

Når du besøger en af vores virksomhedsprofiler på de ovennævnte platforme, bliver dine personoplysninger behandlet af den respektive platform. Se den respektive platforms integritetspolitik for at få yderligere information om formål og retsgrundlag for behandlingen:

– Meta (Facebook og Instagram): https://www.facebook.com/privacy/policy/

– LinkedIn: https://se.linkedin.com/legal/privacy-policy?

– X (Twitter): https://twitter.com/en/privacy

Vi vil især gøre dig opmærksom på, at brugeroplysninger også kan blive overført af den respektive tjeneste til servere i et tredjeland og dermed blive behandlet uden for EU. De ovennævnte tjenester benytter standardkontraktbestemmelser til dette formål eller beslutninger om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som EU-kommissionen har udfærdiget for visse lande.

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på Facebook, Instagram, LinkedIn og X (Twitter), fx når vi deler dit opslag på vores profilside, svarer på dine opslag eller iværksætter andre tiltag på sociale medier, sker det udelukkende med det formål at præsentere vores virksomhed på den respektive ovennævnte platform og præsentere den for den brede almenhed. 

Retsgrundlag: Behandlingen er baseret på vores legitime interesse (artikel 6.1 f) i GDPR) i at bedrive PR-virksomhed og præsentere vores virksomhed. 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som formålet med behandlingen stadig foreligger.

Markedsføringsaktiviteter, herunder profilering

Vi kan fra tid til anden lade tredjeparter indsamle personoplysninger eller gennemføre markedsføringsaktiviteter på vores vegne. I disse tilfælde vil sådanne tredjeparter være omfattet af fortrolighedsaftaler og blive instrueret af os i at følge denne integritetspolitik fuldt ud.

Retsgrundlag: Behandlingen baseres på dit tidligere samtykke (artikel 6.1 a) i GDPR). 

Oplysninger opbevares, så længe vi har dit samtykke.

Andre almene formål

Vi kan bruge dine personoplysninger til at værne om vores egen sikkerhed, forhindre misbrug af vores tjenester, forebygge og efterforske forbrydelser samt opfylde vores retslige forpligtelser.

Retsgrundlag: Legitim interesse (artikel 6.1 f) i GDPR) i at kunne opfylde ovennævnte mål samt opfyldelse af retslige forpligtelser (artikel 6.1 c) i GDPR).

Dine personoplysninger opbevares, så længe de er nødvendige for, at vi kan opfylde formålet med behandlingen og opfylde vores retslige forpligtelser.

HVEM MODTAGER PERSONOPLYSNINGERNE?

Vi hverken sælger eller overfører dine personoplysningerne til tredjepart. Dette omfatter dog ikke betroede leverandører, som hjælper os med at håndtere websitet eller drive vores virksomhed. Med disse parter har vi databehandleraftaler, som angiver, hvordan personoplysningerne må bruges, og hvordan de skal beskyttes. 

Vi kan også dele dine personoplysninger i de tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt for at kunne overholde lovkrav eller værne om vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. 

Hvis du besøger vores website og giver dit samtykke, behandles dine personoplysninger ved hjælp af de analyse- og markedsføringstjenester, som vi benytter os af, dvs. Google. Disse modtagere behandler personoplysninger på vores vegne som vores databehandlere, men de behandler også dine personoplysninger på egne vegne som dataansvarlige. Disse leverandører informerer dig separat om den behandling af personoplysninger, som de selv har ansvaret for.

Når du kommunikerer med os via vores sider/konti på sociale medieplatforme, er det den sociale medieplatform, som du besøger, der behandler dine personoplysninger (fx Facebook). Vi deler dog aldrig dine personoplysninger med sociale medieplatforme.

Hvis dine personoplysninger deles med andre modtagere end dem, der er angivet i denne integritetspolitik, informerer vi dig om dette, når vi indsamler dine personoplysninger, og du giver os dit samtykke.

Når dine personoplysninger videregives til virksomheder uden for EU/EØS, baseres dette på sikkerhedstiltag såsom beslutninger om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau eller EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser inklusive eventuelle supplerende tiltag, som vi anser for at være nødvendige.

Hvis du har specifikke spørgsmål om modtagere af personoplysninger, bedes du kontakte os via den e-mailadresse, der er angivet herunder.

HVAD ER COOKIES, OG HVORDAN BRUGES DE?

Vi benytter cookies på vores website.

En cookie er en lille datafil, som i forbindelse med adgang til et website gemmes og ved senere besøg hentes fra den besøgendes computer eller lignende enheder fx mobiltelefoner/tablets. 

Du kan læse mere om cookies på Datatilsynets website (https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/cookies). 

Vi benytter følgende typer cookies:

Teknisk nødvendige cookies

Disse cookies er teknisk nødvendige for at levere kernefunktioner på websitet og kan ikke deaktiveres af dig.

Retsgrundlaget for at gemme denne type cookie er 9 kap. 28 § 2 st. i den svenske lovgivning (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK). Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, som baseres på cookien, dvs. trafikoplysninger såsom et IP-nummer, er artikel 6.1 f) i GDPR. Vores legitime interesse er at gøre funktionerne på vores website tilgængelige for dig.

Statistikcookies (performancecookies)

Statistikcookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores website ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Retsgrundlaget for at gemme denne type cookie er 9 kap. 28 § 1 st. LEK. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, som er baseret på cookies, dvs. trafikoplysninger, er dit samtykke i henhold til artikel 6.1 a) i GDPR. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage ved at trække dit samtykke til opbevaring af den respektive cookie tilbage i dine browserindstillinger.

Du kan finde yderligere information om forskellige kategorier af cookies, enkelte cookies, deres formål og deres opbevaringstid ved at klikke på cookie-symbolet nederst til venstre på websitet.

Inden du accepterer cookies, vises en meddelelse, som giver dig mulighed for at vælge, om du vil acceptere cookies, afvise nogle cookies eller afvise alle cookies. Derudover kan du når som helst slette cookies fra din lagringsenhed. Du får adgang til indstillingerne ved at klikke på cookiesymbolet nederst til venstre på websitet. 

Bemærk, at hvis du sletter vores cookies eller deaktiverer fremtidige cookies, kan der være visse områder eller funktioner på vores website, som du ikke har adgang til.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler. Oplysningerne udleveres i form af et udtræk fra vores register efter skriftlig anmodning fra dig med en tydelig angivelse af, hvilke oplysninger du vil have indsigt i. Derefter verificerer vi din identitet. Vi svarer på din henvendelse uden unødig forsinkelse og inden for en måned. Hvis vi ikke kan opfylde dine ønsker, giver vi dig besked om dette og angiver årsagen til dette. Vi har ret til at opkræve en rimelig afgift for yderligere kopier, som du anmoder om (på et og samme tidspunkt, eller hvis der er tale om oplysninger, som vi tidligere har udleveret).

Ændring og sletning af personoplysninger samt dataportabilitet

Hvis vores oplysninger om dig er forkerte eller ufuldstændige, kan du skriftligt anmode om, at vi retter eller fuldstændiggør dem. 

Du har i visse tilfælde også ret til at ”blive glemt”, dvs. at få slettet de personoplysninger om dig, som vi opbevarer. Vi har dog i visse situationer ret til at nægte sletning. Du har under visse forudsætninger ret til at anmode om at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til visse af de angivne formål. 

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse forudsætninger har ret til at få dine personoplysninger overført i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af legitim interesse, efter en interesseafvejning. Når du har specificeret den behandling, du gør indsigelse mod, skal vi påvise, at vi har interesser, der er mere tungtvejende end dine. 

Hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til denne type markedsføring, herunder profilering, såfremt profileringen er knyttet til direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, har du en uvilkårlig ret til, at behandlingen af dine personoplysninger til denne type formål ophører.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, inden det blev trukket tilbage. 

Andet

En forudsætning for at vi kan indgå aftaler og iværksætte de tiltag, som du anmoder om i aftaleperioden, er, at du udleverer de personoplysninger, som vi anmoder om, og som er nødvendige for indgåelse og opfyldelse af en aftale med os. 

Ændringer og klager 

Vi har ret til at foretage ændringer i integritetspolitikken. Hvis der foretages væsentlige ændringer i integritetspolitikken, informerer vi om dette i god tid, inden ændringerne træder i kraft.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler eller har behandlet dine personoplysninger, bedes du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. 

Du har også ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til en tilsynsmyndighed. 

Tilsynsmyndigheden i Danmark er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby www.datatilsynet.dk, e-mail .

Version: 2024:1